Kompletný servis

Požiadavkám zákazníkov limit neurčujeme … samozrejmá je fakturácia , Zmluvné dodávanie … je len na klientovi …  
možné doručenie zákazníkovi na adresu.